تبلیغات
کم رنگ - مطالب محسن فرپای

سایتهای برتر

شنبه 17 شهریور 1397 09:37 ق.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


سایتهای برتر

شنبه 17 شهریور 1397 09:33 ق.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


سایتهای برتر

شنبه 17 شهریور 1397 09:32 ق.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:51 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:51 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


مسئولیت مدنی و جزایی در شرکت های سهامی

سه شنبه 6 شهریور 1397 02:33 ب.ظ

 با توجه به اینکه شرکت سهامی اعم از خاص و عام از مجموع چند نفر شریک با سرمایه مشترک که دور هم جمع شده و جهت انجام اعمال و اموری که مد نظر شرکا می باشد تشکیل می شود تا مسئولیت شرمت با به  کار انداختن سرمایه کسب منافع نموده و منافع حاصله را بین شرکا به نسبت سهم تقسیم نمایند

مسئولیت مدنی و جزایی در شرکت های سهامی

 همچنین تشکیل شرکت و انجام فعالیتها مورد نظر شرکت مستلزم ایجاد رابطه و معامله با افراد خارج از شرکت می باشد و از این معاملات و خرید و فروشهایی که  شرکت با افراد خارج از شرکت انجام می دهد مبنای حصول سود بوده (سود خالص قابل تقسیم ) که این سود بین سهامداران به نسبت سهم تقسیم می شود بر این مبنا شرکا با مسئولین ممکن است که به خاطر رسیدن به سود بیشتر دست به تخلفاتی زده و یا با سرمایه اندک اقدام به تاسیس شرکت نموده بنابراین دولت به عنوان حافظ منافع عموم در امر شرکت ها دخالت نموده و با وضع قوانین و مقررات چهارچوبه قانونی تشکیل و فعالیت و سایر اقدامات که از بدو تشکیل شرکت تا زمان انحلال شرکت حتی بعد از انحلال و تصفیه شرکت را مشخص نموده تا بدین طریق منافع و حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار ندهد و حتی در بعضی موارد قانون گذار به خاطر حفظ حقوق شرکا و جلوگیری از تقویت منافع شرکت مجبور به تنظیم مقرراتی شده است و بدین وسیله رابطه بین شرکا و وظیفه مسئولین شرکت را مشخص نموده است با این حال قانونگذار تنها به ذکر قواعد کلی و شکلی شرکت اکتفا ننموده و تنها به مقررات تنظیمی بسنده ننموده است بلکه جهت حسن اجرای مقررات و جلوگیری از تخلفات احتمالی ضمانت اجراهایی منظور نموده است که تحت عنوان مقررات جزایی عنوان شده است لذا در صورت تخلف هر یک از ارکان اداره کننده و اجرایی شرکت متخلفین را با تعیین مجازات به کیفر عمل خودشان و عاقبت بی قانونی و تخلف از مقررات مسبوق نموده است این مجازاتها را قانونگذار در بخش یازدهم اصلاحی سال 47 مقرر نموده است لذا بر ان شده ایم تا با تحلیل مقررات جزایی مربوط به این بخش گامی هرچند کوچک در جهت تبیین و تفسیر مقررات جزایی تجارت برداریم .

لازم ه ذکر است که در هر موردی که حداکثر مجازات قانونی بیش از 91 روز حبس حکم دهد به جای حکم حبس محکوم را به جزای نقدی از 70001 ریال تا سه میلیون ریال محکوم نماید در غیر این صورت اگر دادگاه بخواهد اعمال حبس نماید باید مجازات حبس را بیش از 91 روز معین نماید .

لازم به ذکر است که کلیه مواد استنادی در این مورد منظور قانون لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 می باشد در غیر این صورت اگر منظور قانون تجارت مصوب سال 1311 و یا سایر قوانین باشد در کنار مواد مرجع اسننادی تصریح خواهد شد.


تفاوت مالکیت تجاری و صنعتی

سه شنبه 6 شهریور 1397 02:32 ب.ظ

مالکیت صنعتی شعبه ای از حقوق تجارت است که حقوق غیرمادی ناشی از علایم مشخص کننده مانند علایم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی ،اسم تجارتی،سمبل یا علامت و مشخصات منشاء کالا را مورد مطالعه قرار داده و به حقوق حاصل از خلاقیت و نوآوری از قبیل ورقه های اختراع،گواهی اشیاء مصرفی و بالاخره به اشکال و ترسیمات و مسایل راجع به رقابت نامشروع و سوءاستفاده از حقوق مالکیت صنعتی می پردازد. مالکیت صنعتی شامل حقوق مربوط به ابداعات و اختراعات در عرصه طرح های صنعتی و علایم تجاری و ویژگی های جغرافیایی است.بعنوان مثال علاوه بر حق اختراع یا ابداع حقوق مربوط به مبداء یا منشاء جغرافیایی که شامل خاستگاه و ویژگی های خاص مناطق مختلف جغرافیایی و آب و هوایی است نیز قابل طرح،ثبت و مشمول حمایت و صیانت است.
امروزه مالکیت صنعتی،چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی به علت الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر،مورد حمایت جدی قرار گرفته و به مخترع مبتکر،و بالاخره به فرد خلاق امکان می دهد که به طور انحصاری از علامت یا اختراع خود استفاده کند و فرد متجاوز به حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد.(مواد 528 تا 530 ق.م اسلامی-تعزیرات)
از اینرو علایم تجاری و صنعتی از زمان های دور همزمان با تولید و عرضه کالاهای مشابه در بازار مورد استعمال قرار گرفته و قانونگذار نیز آن را به رسمیت شناخته و برای حفاظت و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بر آن صحه گذاشته است.البته وضع قوانین و مقررات در این عرصه از قدمت زیادی برخوردار نیست لیکن قبل از پیدایش قانون،صنعتگران و تجار بموجب قانون نانوشته و رعایت اصول انسانی و اخلاقی بکارگیری اسم و علامت تجاری دیگری پرهیز و آن را کاری مزموم و ناپسند تلقی نموده و علیرغم فقدان قانون در صورت بروز تخلف،متخلف،سرزنش و مجازات می گردید.
گرچه حق مالکیت تجاری با حق مالکیت صنعتی اغلب مترادف با هم استعمال می شوند،ولی تفاوت هایی بین آن ها موجود است،زیرا مالکیت تجارتی مربوط به حقوقی است که در نتیجه فعالیت تجارتی به تاجر تعلق می گیرد.مانند حق مایه تجارتی،سرقفلی،اسم تجارتی و علامت تجارتی و مالکیت صنعتی مربوط به حقوقی است که در نتیجه فعالیت صنعتی به ارباب حرف یا صاحبان تعلق می گیرد مانند حق انحصاری اختراع؛حق بر اشکال و ترسیمات صنعتی.به این ترتیب می توان  مالکیت تجاری و صنعتی را از یکدیگر مجزی نمود ولی چون حقوق مالکیت صنعتی جزئی از دارایی موسسه تجارتی را تشکیل می دهد این دو کلمه با یکدیگر تواماَ و به جای یکدیگر نیز استعمال می شوند.
مالکیت تجاری و صنعتی اغلب با مالکیت علمی نیز اشتباه شده و گاهی اوقات نیز تواماَ به کار برده می شوند در صورتی که این دو مالکیت با یکدیگر تفاوت داشته و مالکیت علمی خود دو قسمت می باشد.یکی مالکیت هنری که حقوقی است که هنرپیشگان و نقاشان و مجسمه سازان و موسیقی دانان و به طور کلی هنروران بر آثار هنری خود دارند و دیگری مالکیت ادبی که عبارت است از حقوقی که منصفان و مولفان و مترجمان نسبت به تالیفات خود دارند.حقوق مالکیت هنری و ادبی گرچه امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده و ناشران کتب استفاده سرشاری می برند ولی جنبه تجارتی آن کمتر در نظر گرفته می شود و به این جهت توضیح مربوط به مالکیت علمی از بحث حقوق تجارت خارج است.
پس به طور کلی می توان گفت حق مالکیت تجاری و صنعتی عبارت از حق بهره برداری انحصاری است که صاحب آن از اثر و فعالیت تجارتی و صنعتی خود دارد.کلیه ی کشورها امتیازاتی برای صاحبان حق مالکیت تجارتی و صنعتی قایل شده اند تا آن ها را از تجاوز دیگران مصون نگاه دارند ولی حمایت از این حقوق اغلب منوط به انجام تشریفاتی از طرف مالک آن است.مثلاَ در مورد علامت یا اختراع صاحبان آن ها در صورتی می توانند از حمایت قانونی برخوردار شوند که قبلاَ آن ها را به ثبت رسانیده باشند و حق مالکیت خود را محرز کرده باشند.
به این جهت حق مالکیت تجاری و صنعتی اغلب محدود به زمان و مکان می باشد.با توسعه روابط بین المللی و اهمیتی که حقوق مالکیت تجارتی و صنعتی مخصوصاَ علایم تجارتی و اختراعات در اقتصاد امروز پیدا کرده اند حمایت موثرتری از لحاظ بین المللی احساس گردید.زیرا اشخاص سودجو ممکن است از اختراع یا علامت مهمی که در کشور دیگری به ثبت می رسد اطلاع حاصل نمایند و قبل از آن که صاحب علامت یا اختراع مزبور بتواند تشریفات ثبت را در کشورهای دیگر انجام دهد اختراع یا علامت مزبور را در بعضی از کشورها به نام خود به ثبت برسانند و صاحب حقیقی آن را از حقوق خود محروم سازند. به این جهت از اواخر قرن نوزدهم بین اغلب کشورها قراردادها و موافقت نامه هایی برای حمایت علایم تجارتی و اختراعات امضاء گردید.
دولت ایران فقط طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به قراردادهای اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ملحق شده است.


مدارک لازم برای ثبت موسسه آموزشی چیست؟

سه شنبه 30 مرداد 1397 12:11 ب.ظ

برای ورود در بحث ابتدائاَ لازم است به توضیح مختصری راجع به موسسه و تفاوت آن با شرکت بپردازیم و سپس ثبت موسسه آموزشی را مورد بررسی قرار دهیم.


• تعریف موسسه:
موسسه واحدی است که با نام وهدف معین در مالکیت  بخش عمومی ویا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار می گیرد که به فعالیت های انتفاعی وغیر انتفاعی می پردازد وطرف معامله واقع میشود.موسسه را واحد اقتصادی نیز میگویند.
موسسات به سه گروه تقسیم میشوند:
1- طبقه بندی موسسات ازلحاظ مالکیت (موسسات بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی)
2- طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف فعالیت
3- طبقه بندی موسسات ازلحاظ نوع فعالیت

• تعریف شرکت :
همیشه تعداد زیادی از افراد که هرکدام دارای توانایی های مادی ومعنوی وحتی دانش هستند میتوانند با استراک گذاری توانای هایشان به یک سود آوری حداکثری درکنار هم دست پیدا کنندکه البته این اشتراک گذاری ها باید طبق اسناد وتحت قراردادهای صورت پذیرد بدین منظور عنوان شرکت به عنوان بستری برای این اشتراک گذاری هاو شراکت ها بهترین گزینه میباشد.
تفاوت شرکت وموسسه
ثبت شرکت باهدف رسیدن به سود وسرمایه بیشترانجام میشود در حالی که موسسات بااهداف نامحدودومتفاوت که سود آوری وفعالیت های اقتصادی هم میتواند جزیی ازانها باشد تاسیس می شود.

    ثبت موسسه آموزشی

اولین ومهمترین قدم در تاسیس یک موسسه آموزشی ثبت موسسه آموزشی میباشد.بنابراین، برای تاسیس  موسسه اموزشی در ابتدا باید یک موسسه ثبت نمایید.
موضوع فعالیت موسسات آموزشی به شرح ذیل است:
1. ایجاد یا توسعه هر گونه واحد اموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس آموزشگاه های عالی آزاد وبرگزاری دوره های تخصصی وکاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی ارشدودکتری.
2. انجام تحقیقات علمی در سطح ملی وبین المللی با همکاری محققان ومتخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی وپژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری واجرایی طرح ها وبرنامه های مربوط به امور تحقیقاتی وپژوهشی
3. مشاوره وارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
4. ارایه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی وپژوهشی ،فناوری واموردانشجویی
5. تاسیس وتشکیل فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی
6. تاسیس دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی دولتی وغیر دولتی،پژوهشکده ،پژوهشگاه
7. موسسات و شرکت های دانش بنیان ،شرکت های دانشگاهی
جهت فعالیت در زمینه علمی، آموزشی و پژوهشی با توجه به موضوع ، می بایست از سازمان های ذیربط مجوز اخذ نمود. سازمان های مربوطه شامل :وزارت فرهنگ وارشاد ،سازمان آموزش وپرورش و وزارت علوم وتحقیقات وفناوری میباشند. متقاضیان محترم، جهت مشاوره در رابطه با موضوعات نیازمند به اخذ مجوز ، می توانند با همکاران ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل فرمایند. کارشناسان ما در این مرکز، از طریق مشاوره تخصصی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

    مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه:

1. اخذ :تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها وتکمیل وامضا توسط شرکا
2.فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
3. تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجاری
4. فتوکپی شناسنامه شرکا ودر صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت انها
5. تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
6. تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه وامضا ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا.

    مدارک ومراحل صدور مجوز موسسه آموزشی:

مدارک مورد نیاز:

    تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی وهنری که به تایید دفترتوسعه ومشارکت های فرهنگی هنری رسیده باشد
    فرم مشخصات عمومی متقاضی
    تصویرپروانه تاسیس
    فرم تکمیل شده درخواست دوره
    تایید اماکن
    تصویر مجوز تاسیس برای هنرستان های غیر دولتی
    تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی وسمعی وبصری
    معرفی نامه ادارات یا سازمان های آموزش وپرورش در مورد هنرستان های دولتی وغیر دولتی
    تصویر آخرین روزنامه رسمی
    تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه
    تیلیغات روزنامه که به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد
    تعهد نامه
    تایید نوسازی برای هنرستان های غیر دولتی

مراحل صدور مجوز موسسه آموزشی:
1.دریافت مجوز از واحد آموزش فرهنگی  وهنری اداره کل توسط  ادارات شهرستان وابلاغ به متقاضی انجام میگیرد.
2.درخواست کتبی واحدهای آموزشی از ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مربوطه مبنی بر اجرایی دوره های مهارتی
3.درخواست تمدید از سوی متقاضی به همراه گزارش پایان دوره اداره شهرستان ارسال وپس از تایید مراتب کتبا  به واحد آموزش های فرهنگی وهنری اداره کل ارسال می شود
4.ابلاغ شرایط به متقاضیان ودرخواست مدارک
5.دفترچه قوانین و دستور العمل ها وعناوین درسی بایستی توسط مسئول آموزش هر شهرستان  به همراه مجوز به متقاضی ابلاغ شود.
6.زمان ارسال مدارک وپرونده متقاضیان به واحد پس از امکان سنجی توسط شهرستان برای برگزاری دوره مهارتی کاردانش از ابتدای هر سال تا پایان خرداد ماه همان سال وبرای برگزاری دوره های مهارتی آزاد در دو نوبت از ابتدای هرسال تا پایان خرداد ماه واز اول مهر تا پایان آبان ماه همان سال می باشد.
7. متقاضی بایستی  برای جذب هنرجویان واجب التعلیم با آموزش پرورش منطقه هماهنگی نمایید وبرای جذب هنرجویان بزرگسال ازطریق آگهی تبلیغاتی_آموزشی اقدام نماید
8.بررسی درخواست متقاضیان توسط ادارات شهرستان انجام می پذیرد.


کد اقتصادی حوزه ی مالیاتی شرق

سه شنبه 30 مرداد 1397 12:10 ب.ظ

هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید در دارایی تشکیل پرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، وضع شده است. این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود. بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده، تمامی شرکت های ثبت شده جهت اخذ گواهی ارزش افزوده و ارائه گزارش های فصلی ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند.

    مدارک مورد نیاز جهت تعیین حوزه و اخذ کد اقتصادی

1-کپی مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و آگهی تاسیس
2- روزنامه آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
3- مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره ( کپی برابر اصل شده ی شناسنامه و کارت ملی )
4- قبض تلفن و برق مربوط به آدرس و کد پستی شرکت
5- اجاره نامه یا سند مالکیت .در رابطه با اجاره نامه توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
الف) اجاره نامه حتماَ بنام شرکت باشد.
ب) اجاره نامه حتماَ کد رهگیری داشته باشد .
ج) آدرس مندرج در اجاره نامه یا آدرس رسمی و ثبت شده شرکت یکسان باشد .
6- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
7- اخذ گواهی امضاء صاحبان امضاء در دفتر خانه
8- مهر شرکت
لازم به ذکر است در برخی حوزه ها نیاز به اصل کلیه مدارک می باشد .
ضمناَ به موجب قانون، آدرس شرکت می بایست آدرس واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد. در غیر این صورت شرکت تخلف قانونی مرتکب گردیده است و قابلیت تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی را نخواهد داشت .

    آدرس حوزه های مالیاتی شرق تهران جهت تشکیل پرونده مالیاتی

نبش میدان هروی ، پلاک 183/5 ، ساختمان هروی   تلفن : 22941150
خیابان جشنواره ، جنب پارک شهرداری، پلاک 21، ساختمان جشنواره     تلفن : 77326221
تهران نو ، نبش بلال حبشی، پلاک 7، ساختمان بلال حبشی تلفن : 77419016
خیابان مدنی ، چهار راه سبلان ، پلاک 318 ، ساختمان سبلان   تلفن : 40- 77583331
میدان رسالت ، خیابان نیرو دریایی، نبش خیابان کمند ، پلاک 96 ، ساختمان رسالت ، تلفن :  8-77893371

    آدرس حوزه های مالیاتی شرق تهران جهت ارائه لوح فشرده گزارش صورت معاملات فصلی ( ماده 169 مکرر )

میدان رسالت ، خیابان نیرو دریایی، نبش خیابان کمند ، پلاک 96 ، شماره تلفن : 8- 77893371

    آدرس اداره کل  شرق مالیاتی استان تهران

رودهن ، بلوار امام ، بوستان 11 ، جنب شهرداری ، تلفن : 76512800


تجارت الکترونیک مفهوم جدیدی نیست، ولی در سال های اخیر رشد فزاینده و غیر قابل پیش بینی داشته است. برای چنین رشدی فقط یک دلیل می توان ارائه کرد و آن اینترنت است.
تجارت الکترونیک همان تجارت سنتی است فقط با این تفاوت که ابزار کار آن متفاوت است.
• تعریف تجارت الکترونیک

در یک تعریف ساده، تجارت الکترونیک را می توان انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی از طریق شبکه جهانی اینترنت بیان کرد.
در یک تعریف دقیق تر، تجارت الکترونیک یعنی انجام معاملات از طریق شبکه، یا خرید و فروش محصولات و خدمات از طریق فروشگاه های اینترنتی وب.

• جایگاه تجارت الکترونیک در دنیا
درمدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت الکترونیکی در جهان می گذرد، این فعالیت رشد بی سابقه ای را درکشورهای پیشرفته داشته است و پیش بینی می شود در آینده نزدیک با سرعت شگفت انگیزی در سطح جهان توسعه یابد. بر اساس آمار محاسبه شده موسسات معتبر اقتصادی گستره این فعالیت تا سال 2010 به طور متوسط 54 الی 71 درصد رشد داشته که نشان دهنده شتاب دار بودن حرکت آن است.

• جایگاه تجارت الکترونیک در ایران
تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است.اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین واجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان ایران باشد.اما به نظر می رسد با وجود برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجارکشوراز نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیکی کم است.از سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است که اطمینان لازم وجود نداشته باشد.البته برخی از فروشگاه های اینترنتی با استفاده از روش هایی مانند نماد اعتماد، تحویل درب منزل و یا گارانتی برگشت وجه سعی داشته اند تا اعتماد خریداران را جلب نمایند.پیش بینی می شود که فروشگاه های اینترنتی به تدریج جای خود را در میان خریداران پیدا خواهند کرد.

• زیر شاخه های تجارت الکترونیک
1- تجارت الکترونیک (E-Commerce)
2- کسب و کار الکترونیک (E-BUSINESS)
3- بازاریابی الکترونیکی ( E-Marketing)
4- بانکداری الکترونیکی (E-Banking)
5- کارت های هوشمند
6- مدیریت روابط عمومی مشتری

• روش های مختلف تجارت الکترونیک
تجارت B2B
(Business to business) فروشنده با فروشنده
تجارت B2C
(Business to consumer) فروشنده با مصرف کننده
تجارت C2C
(Consumer to consumer) مصرف کننده با مصرف کننده
تجارت C2B
(Consumer to business) مصرف کننده با فروشنده
تجارت P2P
(Peer to peer) نقطه به نقطه
تجارت B2A
(Business to administration) فروشنده با اداره
تجارت C2A
( Consumer to Administration) مصرف کننده با اداره

• ویژگی های تجارت الکترونیک را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

    ایجاد یک سیستم سفارش جهانی
    هزینه های عملیات و اداری کاهش می یابد.
    تعاملات بدون کاغذ
    مشتری به انتخاب و ورود سفارش می پردازد.
    آگاه شدن افراد و تبدیل آنان به کارکنان دانشی
    موجودی انبار به تدارک کننده انتقال می یابد.
    همکاری گروهی از طریق فناوری گروه افزار
    وضعیت مشخص و پویای سفارشات، دریافت، سفارش و تحویل کالا
    سازمان، خدماتش را 24 ساعته و 365 روز در سال ارائه می کند.
    روابط کاری با شرکاء، فروشندگان و گروه های تجاری و اعتماد متقابل
    پایگاه داده جانی، منفرد یا توزیع یافته

• ثبت شرکت تجارت الکترونیک:
در میان شرکت های تجاری شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود بیشترین کاربرد را دارند انواع دیگر شرکت های تجاری عملاَ مهجور مانده اند و مقتضیات اقتصادی زمان هم به آن ها اجازه خود نمایی و تکثیر نمی دهد؛از این رو شرکت های تجارت الکترونیک را نیز می توان در قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانید.
نکته : برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک در صورتی که عبارت " تجارت الکترونیک " در موضوع فعالیت شرکت استفاده شود نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح خواهد بود. اما قید کردن واژه غیر هرمی وغیر شبکه ای در موضوع فعالیت شرکت نیازبه دریافت مجوز ازمراجع مربوطه ندارد.
در ذیل ، به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص :

• شرایط لازم :
1_مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت: حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص3 نفرباشد+2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند.حداقل 35درصد سرمایه نیز نقدا پرداخت شود.
2_حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از صد هزار تومان نباید کمتر باشد. (طبق ماده 5لایحه اصلاحی قانون تجارت)

• مدارک مورد نیاز:
_تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
_گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
_اقرارنامه امضا شده
_اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
_اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

• شرایط ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود:
1_درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر باشد.
2_حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
3_در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید.

• مدارک ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود:
_فتوکپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء
_اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
_امضای اقرار نامه 


چرا ایزو بگیریم ؟

پنجشنبه 25 مرداد 1397 11:20 ق.ظ

ایزو (ISO) علامت اختصاری سازمان بین المللی استاندارد است. این اصطلاح ، استانداردی جهانی است که به کارگیری هر یک از آن ها نماد داشتن مجموعه ای از امتیازات و برتری هاست.
سازمان استاندارد ISO ، یک سازمان غیر دولتی بین المللی است که مسئولیت تعیین استاندارهای بین المللی را به عهده دارد. مرکز این موسسه در ژنو سوئیس قرار دارد .
ایزو کار رسمی خود را در تاریخ بیست و چهارم فوریه 1947 آغاز نموده که تا پایان ژانویه 2001 دارای 138 عضو شامل 91 عضو اصلی ، 36 عضو مکاتبه ای و 11 عضو مشترک بوده است. شایان ذکر است ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن بوده و در تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت دارد.
معروف ترین این استانداردها ISO 9000 می باشد ، به جز استاندارد ISO 9000 ، استانداردهای مفید و مشهور دیگری توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است که از جمله مهم ترین آن ها عبارتند از :
- استاندارد ایزو 14000 : استاندارد کیفیت محیط زیست
- استاندارد ایزو 16949 : استاندارد تضمین کیفیت صنایع خودرو سازی
- استاندارد ایزو 17799 : استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات
- استاندارد 18000 OHSAS : استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت کار
- استاندارد ایزو 22000: استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی
استانداردها در زندگی انسان ها نقش حائز اهمیتی را ایفا می کنند، اگرچه در بیشتر اوقات به صورت نامحسوس عمل می کنند. برخی از مزایای به کارگیری ایزو و دستاوردهای آن عبارت است از :

    شرکت در مزایده ها و مناقصه ها
    جلب توجه  مخاطبین و مشتریان
    ارتقاء واقعی کیفیت و کارآیی در سازمان
    تمرکز بر روی مشتری با تضمین کیفیت
    درگیر کردن افراد
    کمک به ساخت و عرضه کالاها و خدمات موثرتر، ایمن تر و بهداشتی تر
    تسهیل در تجارت و بازرگانی
    حفظ اعتبار تولید کننده و نماد محصول
    بهره گیری از رویکرد فرآیند گرا
    تشویق بهبود مستمر
    تحقق یافتن اهداف سازمان
    رضایت کارکنان و مشتریان
    صرفه جویی در هزینه و زمان
    استفاده بهینه از موقعیت ها

مضاف بر موارد گفته شده، یکی از با ارزش ترین مزایای کسب گواهینامه ایزو این است که شرکت را در سطح شرکت های منتخب جهانی قرار می دهد . چرا که همان طور که گفته شد، ایزو یک استاندارد جهانی به حساب می آید و سازمان استاندارد بین المللی ISO آن را تعیین کرده است.
به طور کلی، استانداردهای ایزو، هم برای خریداران و مصرف کنندگان ، هم برای دولت ها و هم برای محیط زیست سودمند می باشند . مثلاَ به عنوان مصرف کننده کالا در نبود استانداردها از بد شدن کیفیت یک کالا مطلع می شویم. استانداردهای بین المللی علاوه بر این که کمک می کند تا از امنیت محیط کاری ایمن تر و سالم تر مطمئن باشیم ، در رعایت بهتر و بیشتر قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست نیز نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند. 


خسارت تأخیر تأدیه دیرکرد

دوشنبه 22 مرداد 1397 10:02 ق.ظ

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … نمی توان دیرکرد گرفت.

طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.
بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و … فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.

بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.


طرح صنعتی در کشورها بویژه در قالب نظام خاص از فرآیند مشابهی تبعیت می کند و همان طور که در مقالات پیشین گفتیم، برخی معاهدات در حوزه طرح های صنعتی، که برای تسهیل ثبت طرح صنعتی تدوین یافته اند، دارای مقرراتی برای یکسان کردن رویه های ثبت می باشند.
ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست ، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید. در ذیل به بررسی بیشتر راجع به اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی می پردازیم.

    بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

در اینکه ثبت طرح های صنعتی، باید پس از یک بررسی شکلی صورت گیرد یا اینکه بررسی ماهوی و احراز شرایط ماهوی برای ثبت طرح های صنعتی ضرورت دارد ؛ در نظام های ملی رویه ی یکسان و مشابهی وجود ندارد.
به طور کلی در بررسی شکلی یک طرح صنعتی کارشناس ذیربط پس از احراز اینکه اظهارنامه و ضمائم آن در چارچوب قوانین و مقررات تسلیم شده و هزینه های مترتبه بر آن پرداخت گردیده است و همچنین طرح های صنعتی مورد تقاضای ثبت مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست و به طور کلی پس از احراز اینکه کلیه شرایط شکلی برای ثبت طرح صنعتی که در قانون و آیین نامه پیش بینی شده رعایت شده است، مبادرت به پذیرش ثبت طرح صنعتی می نماید.
اما در بررسی ماهوی، اداره ثبت طرح های صنعتی پس از احراز اینکه طرح صنعتی مورد درخواست ثبت ، منطبق با تعریفی است که برای طرح صنعتی در قانون ارائه شده است، از حیث شرایط ماهوی یعنی جدید بودن و یا اصیل بودن نیز طرح مورد درخواست ثبت را مورد بررسی قرار می دهد.
در برخی از نظام های ملی راه حل بینابین نیز پیش بینی شده است ؛ بدین توضیح که در این نظام ها پس از بررسی شکلی، موضوع بررسی ماهوی و بررسی تعارض احتمالی طرح صنعتی مورد درخواست ثبت با حقوق اشخاص ثالث تنها در فرضی صورت می گیرد که ثبت طرح مورد اعتراض اشخاص ذینفع قرار گیرد. به عبارت دیگر موضوع بررسی ماهوی صرفاَ پس از اعتراض اشخاص ثالث و ذینفع صورت می گیرد.
هر کدام از این سیستم ها می توانند دارای مزایا و معایبی باشند.
در سیستم بررسی شکلی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی بدیهی است که فرآیند ثبت طرح با کمترین هزینه و صرف زمان صورت می گیرد و بویژه برای کشورهای در حال توسعه که از حیث نیروی انسانی و کارشناسان زبده در مضیقه هستند می تواند مفید باشد. از سوی دیگر چون در مرحله ثبت طرح صنعتی بررسی ماهوی صورت نمی گیرد، گواهینامه طرح های صنعتی صادره از سوی اداره ثبت طرح صنعتی از اتقان و استحکام لازم برخوردار نبوده و به راحتی در معرض ابطال قرار می گیرد.
در سیستم بررسی ماهوی نیر فرآیند ثبت طرح های صنعتی طولانی و پرهزینه خواهد بود و از سوی دیگر احراز شرایط ماهوی برای همه اظهارنامه ها نیازمند دارا بودن کارشناسان زبده و مسلط و بانک های اطلاعاتی قوی و بروز است. بدیهی است که گواهینامه هایی که پس از بررسی ماهوی طرح های صنعتی صادر می گردد از استحکام و اتفاق بیشتری برخوردار بوده و نتیجتاَ گواهینامه اصداری کمتر در معرض ابطال از سوی دادگاه های ذیصلاح خواهد بود. اهمیت بررسی ماهوی در فرضی بیشتر خواهد بود که قانون ملی کشور بخواهد احراز شرایط ماهوی از قبیل جدید بودن را در سطح بین المللی بپذیرد که طبیعتاَ اداره ملی در این فرض نیازمند بانک اطلاعاتی طرح های صنعتی در سطح بین المللی است که این امر بویژه برای کشورهای درحال توسعه می تواند  مشکل و غیرقابل دسترسی باشد.
در رابطه با نظام اعتراض نیز که بینابین نظام بررسی ماهوی و شکلی است می توان گفت که امتیاز این نظام این است که با توجه به حق اعتراض قبل از ثبت که برای اشخاص ثالث وجود دارد ، بدیهی است که گواهینامه اصداری پس از بررسی ماهوی صورت گیرد و نتیجتاَ از اتقان و استحکام زیادی برخوردار است. البته در سیستم اعتراض نقش دادگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار است و دادگاه ها می توانند با اعتراض ذینفع نسبت به ابطال طرح های صنعتی اتخاذ تصمیم کنند.
علیرغم اهمیت فوق این سیستم مانند سیستم بررسی ماهوی نیازمند دارا بودن کارشناسان زبده و بانک اطلاعات قوی است که بویژه برای کشورهای درحال توسعه و همچنین کشورهایی که احراز شرط ماهوی جدید بودن در طرح های صنعتی را بدون تقید به زمان و مکان پذیرفته اند می تواند مشکلات مضاعفی دربرداشته باشد.
به هر حال کشورها باید با توجه به امکانات داخلی به ویژه از حیث دارا بودن نیروی انسانی و کارشناس با تجربه و متخصص و همچنین میزان دسترسی به بانک های اطلاعاتی مربوط یکی از نظام های فوق را برای بررسی انتخاب کنند. 


مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:1-شرکت سهامی عام2-شرکت سهامی خاص.شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.(ماده 4)به این طریق که موسسین قبلاَ بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند(ماده 6)شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.
فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند:مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند،یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.مسلم است در این صورت با عده ای که همفکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تاسیس شرکت سهامی عام می نمایند.
از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند،بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است.مرحله اول،تاسیس آن به وسیله ی موسسسان است.در این مرحله موسسان ضمن فراهم آوردن مقدمات ایجاد شرکت،در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله ی دوم،یعنی زمان پذیره نویسی،به شرکت می پیوندند.مجموعه آورده های پذیره نویسان و موسسان سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.بعد از جمع شدن سرمایه،با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی موسس،شرکت تشکیل می شود.
پس از آن که شرکت ایجاد شد و شخصیت حقوقی پیدا کرد باید بلافاصله جهت ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها اقدام نمود.مطالعه ی مقررات لایحه ی قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ولی این شخصیت کامل نمی شود مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر.
ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها: شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند.
شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها: پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز مراتب مندرج در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده و به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.در اینجا لازم است اضافه کنیم که اولاَ شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد.(ماده ی 19 لایحه مذکور)ثانیاَ باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده 18 لایحه قانونی 1347)
با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران،رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.

ثبت شرکت سهامی عام
اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه ی صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.

مدارک جهت ثبت شرکت های سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)
-1 دونسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد
2-دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه(حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
7-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)


شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که بر خلاف شرکت سهامی عام  تمام سرمایه ان منحصرا به وسیله موسسین تامین میشود و همچنین به دلیل داشتن شرکاء کمتر مانند شرکت های سهامی عام دارای تشریفات تاسیس طولانی نمی باشد.
همچنین در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی وجود ندارد و همانگونه که اشاره شد تعداد شرکای آن کمتر از شرکت عام می باشد .در این نوع شرکت سهامی نیازی  به صدور و اعلامیه پذیره نویسی نیز نمی باشد.

از مهمترین خصوصیات شرکت سهامی خاص می توان بدین موارد اشاره نمود:
1- سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد
2- تعداد مدیران حداقل 3 نفر باشند
3- تعداد سهامداران 3 نفر باشند
4- در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست
5- سهام شرکت قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است ضمنا این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید
6-در شرکت سهامی خاص مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام ان ها است تمام سرمایه ان باید به وسیله موسسین تامین گردد.
نحوه انتخاب نام در شرکت سهامی خاص
برای انتخاب نام شرکت باید کلمه سهامی خاص قبل یا بعد از ذکر نام شرکت اضافه شود و همواره استفاده از  این کلمه در کلیه ی نوشته های شرکت و اگهی باید رعایت گردد مانند ( شرکت سهامی خاص برنا)که از طریق نام شرکت ،مراجعین به نوع شرکت و قوانین حاکم بر آن آگاه گردند.

غیر از موارد اشاره شده این قوانین نیز باید در نام گذاری رعایت شود:
– نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد
– اسامی پیشنهادی قبلا ثبت نشده باشد
– دارای معنا و مفهوم باشد
– با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد
– عدد و لاتین نباشد
علاوه بر قوانین بالا از کلماتی مانند .شهید . جانباز. اسامی متبرکه . نظام . انتظام . نیروی انسانی . استفاده نشود(قوانین کلی و رایج بر انتخاب نام)
– حداقل تعداد سیلاب ها در انتخاب نام شرکت 3 سیلاب است
(جهت تمایل به اطلاع از قوانین رایج بر انتخاب نام شرکت می توانید به مقاله راهنمای نام مراجعه فرمایید.)

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
1-دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
نکته مهم:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
8-کپی کارت ملی
نکته مهم:کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.
جهت تنظیم اساسنامه شرکت توجه داشته باشید به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی،اساسنامه شرکت سهامی خاص،باید دارای مواد ذیل باشد:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت به طور صریح و منجز
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها،در صورتی که ایجاد سهام
7-تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
8-نحوه ی انتقال سهام با نام
9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن.
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت.
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها.
14-طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی.
15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
16-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
17-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18-قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس.
19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
21-نحوه ی تغییر اساسنامه.


 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :