هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید در دارایی تشکیل پرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، وضع شده است. این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود. بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده، تمامی شرکت های ثبت شده جهت اخذ گواهی ارزش افزوده و ارائه گزارش های فصلی ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند.

    مدارک مورد نیاز جهت تعیین حوزه و اخذ کد اقتصادی

1-کپی مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و آگهی تاسیس
2- روزنامه آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
3- مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره ( کپی برابر اصل شده ی شناسنامه و کارت ملی )
4- قبض تلفن و برق مربوط به آدرس و کد پستی شرکت
5- اجاره نامه یا سند مالکیت .در رابطه با اجاره نامه توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
الف) اجاره نامه حتماَ بنام شرکت باشد.
ب) اجاره نامه حتماَ کد رهگیری داشته باشد .
ج) آدرس مندرج در اجاره نامه یا آدرس رسمی و ثبت شده شرکت یکسان باشد .
6- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
7- اخذ گواهی امضاء صاحبان امضاء در دفتر خانه
8- مهر شرکت
لازم به ذکر است در برخی حوزه ها نیاز به اصل کلیه مدارک می باشد .
ضمناَ به موجب قانون، آدرس شرکت می بایست آدرس واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد. در غیر این صورت شرکت تخلف قانونی مرتکب گردیده است و قابلیت تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی را نخواهد داشت .

    آدرس حوزه های مالیاتی شرق تهران جهت تشکیل پرونده مالیاتی

نبش میدان هروی ، پلاک 183/5 ، ساختمان هروی   تلفن : 22941150
خیابان جشنواره ، جنب پارک شهرداری، پلاک 21، ساختمان جشنواره     تلفن : 77326221
تهران نو ، نبش بلال حبشی، پلاک 7، ساختمان بلال حبشی تلفن : 77419016
خیابان مدنی ، چهار راه سبلان ، پلاک 318 ، ساختمان سبلان   تلفن : 40- 77583331
میدان رسالت ، خیابان نیرو دریایی، نبش خیابان کمند ، پلاک 96 ، ساختمان رسالت ، تلفن :  8-77893371

    آدرس حوزه های مالیاتی شرق تهران جهت ارائه لوح فشرده گزارش صورت معاملات فصلی ( ماده 169 مکرر )

میدان رسالت ، خیابان نیرو دریایی، نبش خیابان کمند ، پلاک 96 ، شماره تلفن : 8- 77893371

    آدرس اداره کل  شرق مالیاتی استان تهران

رودهن ، بلوار امام ، بوستان 11 ، جنب شهرداری ، تلفن : 76512800